Vigtige emner om skibsforurening på dagordenen i London

30-06-2017
Luft

Danmark deltager næste uge i MEPC 71-mødet i London, hvor der bl.a. skal arbejdes videre for at sikre en effektiv håndhævelse af de svovlregler, som FNs Søfartsorganisation IMO vedtog sidste år.

Foto: Colourbox

Når forhandlingerne om skibes forurening begynder i næste uge i London, er det afgørende for Danmark, at landene i IMO sikrer en effektiv implementering og håndhævelse af det globale svovlkrav i 2020.

Kravene blev vedtaget tilbage i 2008, dog med en mulighed for at udskyde ikrafttrædelsen til 2025, hvis der ikke var tilstrækkeligt brændstof med lavt svovlindhold. På seneste MEPC-møde i 2016 blev det vedtaget at fastholde ikrafttrædelsen i 2020.Det betyder, at skibe fra 2020 skal bruge brændstof med højst 0,5 pct. svovl, imod 3,5 pct. i dag, når de sejler uden for de særlige SOX-emissionskontrolområder (SECA). I SECA-områder, som omfatter Nordsøen og Østersøen, har skibe siden 1. januar 2015 været pålagt at bruge brændstof med højst 0,1 pct. svovl. Rederierne har dog mulighed for ad anden vej at overholde reglerne – f.eks. ved at det enkelte skib installerer en såkaldt scrubber, som renser røggassen.

Danmark ønsker en ensartet og effektiv implementering og håndhævelse af de nye regler og har sammen med en række andre EU-lande leveret input til MEPC 71 for at vise, at det har været muligt at implementere svovlkravene uden større problemer. De stramme svovlkrav i farvandene omkring Danmark har haft stor effekt, idet svovlindholdet i luften er mere end halveret siden starten af 2015 sammenlignet med foregående år. En række lande har foreslået en lempelig håndhævelse i den første tid efter ikrafttrædelsen. Det er Danmark helt uenig i, da det vil give yderligere usikkerhed for både skibe, brændstofleverandører og udstyrsproducenter.

NOx, ballastvand og drivhusgasser

MEPC 71 har også NOx-udledning på dagsordenen, og forventningen er, at det i London bliver endeligt vedtaget, at Nordsøen og Østersøen fra 2021 udpeges som NOx-emissionskontrolområder for nye skibe fra 2021. Det vil have stor positiv betydning for miljø og sundhed, og det er noget, Danmark har arbejdet på i flere år.

Ballastvandkonventionen træder i kraft til september i år. I den forbindelse er det vigtigt, at MEPC 71 træffer en række beslutninger, herunder ikke mindst hvornår kravene til skibes installation af ballastvandsystemer skal gælde fra. Både rederier, udstyrsproducenter og myndigheder ønsker klarhed, og fra dansk side ønsker vi, at kravene indføres så hurtigt som muligt for at opnå den tilsigtede effekt for vores havmiljø.

Endelig skal der træffes centrale beslutninger om drivhusgasser (GHG) og strategien for det videre arbejde med at reducere skibenes klimabelastning, hvor Danmark arbejder for en ambitiøs, global løsning i IMO.