Vejledning om miljøregulering af midlertidige aktiviteter er sendt i høring

15-06-2017
Industri

Vejledningen beskriver, hvordan kommunen kan bruge Miljøaktivitetsbekendtgørelsen, når små og store bygge- og anlægsarbejder planlægges og gennemføres. Vejledningen giver også råd om, hvornår meget store projekter bør reguleres på anden vis.

Vejledningen omhandler udelukkende den del af miljøaktivitetsbekendtgørelsen, der drejer sig om visse midlertidige aktiviteter nævnt i bekendtgørelsens § 2, stk. 1, herunder støv-, støj- og vibrationsfrembringende bygge- og anlægsarbejder.

Vejledningen gennemgår anmeldepligten ved de midlertidige arbejder og de forskrifter kommunen kan udstede på dette område. Vejledningen giver også eksempler på vurderinger af, hvornår et bygge- og anlægsarbejde eller anden aktivitet nævnt i § 2, stk. 1, falder uden for bekendtgørelsens anvendelsesområde. Vejledningen omfatter herudover en gennemgang af regulering af bygge- og anlægsarbejder ved anvendelse af § 42 påbud, herunder indhold af påbud og klageregler.

Høringsfristen er 9. august 2017. Du kan finde vejledning og høringsbrev her på høringsportalen.

Kontakt

Mathias Mæhle, tlf. 72 5442 51,