2 x hjælp til offentlige grønne indkøbere

08-06-2017
Grøn virksomhed

To nye vejledninger fra Nordisk Ministerråd skal inspirere og hjælpe offentlige indkøbere til at stille grønne krav i forbindelse med indkøb. Der sættes fokus på miljømærker, miljøledelse og cirkulær økonomi.

Krav om miljømærker og miljøledelse i udbud

Den ene vejledning hjælper indkøbere til at inddrage miljømærker og miljøledelsessystemer i forbindelse med udarbejdelse af udbud. Vejledningen præsenterer de juridiske retningsliner, som gælder for området. 

Når man bruger vejledningen, er det vigtigt at tage hensyn til den nationale gennemførelse af direktiverne, fordi der kan være forskelle i den nationale implementering. I Danmark gælder dette eksempelvis reglerne vedrørende accept af anden passende dokumentation. Disse særlige danske regler er beskrevet i et tillæg til den nordiske vejledning.

Vejledningen udspringer af det nordiske samarbejde ”Grøn Vækst”, hvis formål er at skabe en fællesnævner for implementering af grønne indkøbspolitikker på tværs af de nordiske lande. Der blev i projektet afholdt en række workshops på tværs af de nordiske lande. Det kom der en god dosis viden og en række anbefalinger ud af, som nu er samlet i vejledningen.

Find vejledningen og tillægget om de danske særregler her 

Fremme af cirkulær økonomi gennem indkøb

Den anden vejledning handler om cirkulære indkøb og indeholder konkrete bud på, hvad der forstås ved cirkulære indkøb samt forslag til, hvordan det kan bruges til at fremme cirkulær økonomi dagsordenen.

I vejledningen er der praktiske eksempler fra Danmark, Finland, Sverige og Norge på, hvordan og inden for hvilke sektorer og produktgrupper, at det giver mening at arbejde med cirkulære indkøb. 

Projektet er gennemført som led i det nordiske samarbejde og administreret af Arbejdsgruppen for Bæredygtige Forbrug og Produktion. 

 Find vejledningen her