Terner og klyder får ro i yngletiden

30-06-2017
Natur

Tre vildtreservater får justeret adgangsreglerne for at beskytte sårbare fuglearter mod forstyrrelser.

Motiv fra vildtreservatet Hyllekrog. Foto: Wikimedia Commons.

I vildtreservaterne ved Nakskov, Hyllekrog og Rødsand ved Lolland suppleres eksisterende adgangsforbud i visse områder nu med et par nye holme og strandenge. De nye beskyttede arealer rummer nogle af landets vigtigste yngleområder for sjældne terner.

Adgangsforbuddene omfatter i alt cirka 30 hektar fordelt på de tre reservater og er tilpasset offentlighedens mulighed for at opleve naturen. Adangsforbuddet gælder kun i yngletiden fra 1. mart til 15. juli i Hyllekrog og Rødsand og i Nakskov vildtreservat fra 16. marts til 15. juli. Resten af året gælder som tidligere de almindelige adgangsregler.

Ændringerne fremgår af Miljøstyrelsens nye bekendtgørelser for Nakskov Vildtreservat, Hyllekrog Vildtreservat og Rødsand Vildtreservat, der træder i kraft 1. juli.

Ternerne og klyderne er gået tilbage i Danmark, og bestandene af de sjældne fugle klarer sig bedre, hvis de får ro til at yngle. Gående på stranden eller nærgående havkajakker kan medføre, at ynglefuglene letter fra rederne, og det øger risikoen for, at fugle og rovdyr spiser æg og unger.

DCE Aarhus Universitet har kortlagt risikoen for forstyrrelser mod fuglene som opfølgning på Natura 2000-planerne. Vildtreservaterne skal målrettet beskytte de vigtigste ynglelokaliteter for terner og klyder indenfor de Natura 2000-områderne, hvor terner og klyder er på udpegningsgrundlaget.

Miljøstyrelsen udsender også en ny bekendtgørelse for Arreskov Sø Vildtreservat, hvor den tidligere gældende beskyttelse af området genindføres.

 

Se bekendtgørelsen for Arreskov Sø Vildtreservat

Se bekendtgørelsen for Hyllekrog Vildtreservat

Se bekendtgørelsen for Nakskov Vildtreservat

Se bekendtgørelsen for Rødsand Vildtreservat