Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2017

29-06-2017

I Teknologiprogrammet for jord- og grundvandsforurening udbydes de projekter, Miljøstyrelsen planlægger at igangsætte i år under Teknologiudviklingspuljen for jord- og grundvandsforurening. Den samlede pulje er i år 3,0 mio. kr. Ansøgningsfristen er den 1. september 2017.

Formålet med teknologiudviklingspuljen for jord- og grundvandsforurening er at effektivisere og billiggøre oprydninger på jordforureningsområdet. Under puljen udbydes dels feltprojekter, hvor projekter gives som tilsagn til regioner eller kommuner, dels udredningsprojekter, hvor eksempelvis rådgivere og forskningsinstitutioner udfører projekterne via kontrakter. I teknologiprogrammet er desuden en oversigt over de projekter og rapporter, der er igangsat og publiceret under ordningen sidste år.

Se Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2017.