Stort spring for digitalisering på miljøområdet

06-06-2017
Industri

På en ny platform kan du nu se miljøforholdene for mange af produktionsvirksomhederne i Danmark

Miljøstyrelsen har lanceret platformen Digital MiljøAdministration. Her kan du søge oplysninger blandt de 55.000 virksomheder, der indtil videre findes i systemet, og f.eks. se, hvordan det gik på myndighedernes seneste tilsyn, og se hvordan hver enkelt myndighed arbejder med virksomheder. F.eks. hvilke godkendelser der bliver givet til virksomhederne.

Miljømyndighederne har kæmpet i det seneste år for at få data ind i systemet, og nu er data tilgængelige om virksomheder, der skal have tilsyn og dem, der skal have en egentlig miljøgodkendelse.

Et it-system til tiden

Som et led i øget digitalisering er der indrettet et system til virksomheder, der skal ansøge om miljøgodkendelse eller anmelde en virksomhed og samtidig søge om andre tilladelser f.eks. spildevandtilladelse, anmeldelse af anlæg efter reglerne om VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet). Den samlede sagsbehandling giver myndighederne bedre mulighed for at give samtidige og hurtige afgørelser til virksomheden.

I stedet for at opbygge et helt nyt system, har Miljøstyrelsen i samarbejde med Kommunernes Landsforening valgt at indbygge en ansøgningsløsning i det eksisterende system Byg og Miljø. Løsningen blev sat i gang til tiden og blev implementeret samtidig med en ændring af lovgivningen på området. Du kan læse mere om ansøgningsprocessen på Miljøstyrelsens hjemmeside

I slutningen af 2016 og begyndelsen af 2017 gennemførte Miljøstyrelsen en brugertilfredshedsundersøgelse blandt 20 virksomheder. Virksomhederne var valgt ud blandt de virksomheder, der har Miljøstyrelsen som myndighed, og hvor Byg og Miljø er anvendt til ansøgning. Resultaterne af undersøgelsen kan ses her