Retursystem for kølemidler kan spare 37.000 ton CO2

14-06-2017
Kemikalier Borger Luft

Med 2,5 mio. kr. vil Miljø- og fødevareministeriet have etableret et retursystem for brandbare kølemidler, der kan spare 37.000 ton CO2-udledning frem til 2030.

Hvis et køleanlæg skal repareres eller udskiftes, tømmer kølemontøren det for kølemiddel, og det gamle kølemiddel kan i mange tilfælde genbruges via et retursystem – men der er et problem. Systemet er ikke indrettet til at håndtere de brandbare kølemidler, som ellers er de mest klimavenlige og derfor bliver stadig mere udbredt.

Derfor har Miljø- og fødevareministeriet afsat 2,5 mio. kr. til at få etableret et retursystem, der kan håndtere de brandbare kølemidler. Lykkedes det, kan det skåne klimaet for udledning af omkring 37.000 ton CO2 fra 2021-2030.

Med det nye retursystem fjernes en væsentlig barriere for de klimavenlige kølemidlers udbredelse, så omlægningen til dem fremskyndes. Systemet forventes at kunne være etableret i løbet af 1-2 år.

Yderligere oplysninger: 
AC-Tekniker Mikkel Aaman Sørensen, tlf. 72 54 45 05,