Nyt om SJI

29-06-2017
Pesticider

SJI - ændret bekendtgørelse og nyt IT-system

Ændret bekendtgørelse for føring og indberetning af sprøjtejournaler træder i kraft 1. juli 2017

En ny bekendtgørelse om føring og indberetning af sprøjtejournaler erstatter den gældende bekendtgørelse nr. 929 fra 2010. Der er primært tale om 2 ændringer:

  • Der er ikke længere en bagatelgrænse, der friholder jordbrugere med under 10 ha fra pligten til at føre sprøjtejournal.
  • Det præciseres, at alle professionelle brugere af pesticider er omfattet af kravet om at føre sprøjtejournal.

Det betyder at:

Også jordbrugere der har et samlet dyrket areal på under 10 ha skal føre sprøjtejournal fra den 1. august 2018

Alle professionelle brugere – dvs. jordbrugere, gartnerier, planteskoler, frugtplantager, anlægsgartnere, kommuner, viceværter m.v., skal fortsat føre journal over forbruget af pesticider.

Du kan læse mere om de gældende regler og om Miljøstyrelsens nye IT system for føring og indberetning af sprøjtejournaler på her.

 

MST åbner nyt SJI-system og det gamle lukker

Hvad betyder det for indberetning af sprøjtejournalen?

Den 30. juni 2017 lukker det gamle IT-system, og det vil derfor ikke være muligt at indberette sprøjtejournal for planperioden 2015/2016 efter denne dato.

Det nye SJI-system, som Miljøstyrelsen er i gang med at udvikle, vil være åbent og klart til drift tirsdag 4. juli 2017. I første omgang er det dog kun muligt at føre sin sprøjtejournal elektronisk i systemet.

Det vil være muligt at indberette data fra planperiode 2016/17 allerede fra den 1. september 2017 via system-til-systemer løsninger.

Systemet åbner fordirekte indberetningaf sprøjtejournaler for planperiode 2016/2017 senest 1. november 2017.

Hvad betyder det for føring af sprøjtejournalen?

Føring af sprøjtejournal for perioden 2016/2017 kan fortsætte uændret i det nye system.

Hvis du har ført en sprøjtejournal for indeværende planperiode (2016/2017) i det gamle system, vil du kunne fortsætte med løbende at tilføje sprøjtninger i denne journal i det nye system. Du har også mulighed for at føre en sprøjtejournal for indeværende planperiode, selv om du ikke tidligere har ført en journal.

Der er ingen formkrav til hvordan du fører din sprøjtejournal. Det er med andre ord frivilligt om du vil føre sprøjtejournal i SJI-systemet. Vælger du at anvende Miljøstyrelsens SJI-system, gør vi opmærksom på, at Miljøstyrelsen ikke hverken kan eller må tilgå de data du fører her.

Det nye system ligner det gamle – men med login via NemID for Erhverv

Du kan gøre de samme ting på samme måde i det nye system – kun grafikken ser anderledes ud og der er kommet hjælpetekster.

Du kan stadig tilgå SJI-systemet via landbrugsindberetning.dk, eller via Miljøstyrelsens hjemmeside.

Du skal ikke længere bruge en GHI pinkode for at logge på selve SJI. Som noget nyt, skal du logge på systemet med NemID for Erhverv. Hvis du ikke allerede har NemID for Erhverv, vil du i løsningen blive henvist til virk.dk hvor du bliver vejledt i hvordan du nemt anskaffer dig dette.

Du kan læser mere om føring og indberetning af sprøjtejournaler samt om det nye SJI-system her.