Nyheds-abonnement til bekæmpelsesmidler ændres

28-06-2017
Biocider Pesticider

Vi ændrer abonnementet, og det kræver, at du gentilmelder dig enten nyheder om pesticider, nyheder om biocider – eller begge

Fremadrettet kan du vælge, om du vil abonnere på enten nyheder om pesticider, nyheder om biocider eller begge, men det kræver at du gentilmelder dig. Bemærk at du ikke vil modtage nyheder, hvis du ikke gentilmelder dig, da den gamle liste vil blive nedlagt. 

Tilmeld dig Nyheder om pesticider

Tilmeld dig  Nyheder om biocider

Vi håber du får glæde af den nye service.

Venlig hilsen

Miljøstyrelsens enhed for Pesticider & Biocider