Nyheds-abonnement til råstoffer ændres

28-06-2017
Råstoffer

Vi ændrer lidt på nyheds-abonnementet for råstoffer, og det kræver, at du gentilmelder dig, hvis du fortsat vil modtage nyheder

I lighed med tidligere vil nyhederne især vedrøre råstofindvinding på havet. Styrelsen anbefaler, at alle med råstofindvindingstilladelser på havet gentilmelder sig nyheds-abonnementet, da fx nyheder om restmængder i fællesområder meddeles her. 

Bemærk at du ikke vil modtage nyheder, hvis du ikke gentilmelder dig, da den gamle liste vil blive nedlagt.

Tilmeld dig Nyheder om Råstoffer

Med venlig hilsen

Miljøstyrelsens enhed for Naturbeskyttelse