Nye regler tillader hidtil forbudte kølemidler

16-06-2017
Kemikalier

En opdateret bekendtgørelse tillader en række fluorholdige gasser, det hidtil har været forbudt at bruge som kølemidler – og det kan blive en fordel for miljøet.

Når man lemper reglerne og tillader gasser, der hidtil har været forbudt, lyder det som en dårlig nyhed for klimaet. Men faktisk kan Miljøstyrelsens opdaterede bekendtgørelse for en række industrielle drivhusgasser komme klimaet til gode. De midler, der nu bliver tilladt, er nemlig bedre for klimaet end de allerede tilladte midler – eller mindst lige så gode.

Men hvorfor har man så forbudt dem? Det har man heller ikke, strengt taget. Man har tidligere forbudt alle HFC-gasser, fordi de havde en stor negativ klimapåvirkning. Men det er årtier siden, og sidenhen har man opdaget andre HFC-gasser, som ikke har samme skadelige effekt. De har automatisk været forbudt på grund af det generelle forbud mod HFC-gasser, og det er de nye klimavenlige HFC-gasser (såkaldte HFO'er), der undtages forbuddet i de opdaterede regler.

At de nye midler nu bliver "afkriminaliseret" skyldes i høj grad EU. EU-Kommissionen har nemlig gjort opmærksom på, at det generelle HFC-forbud ikke burde forhindre brugen af de nye, klimavenlige HFO'er.

HFO'erne kan betyde et større udvalg af produkter på markedet. Det kan også betyde, at større varmepumper bliver mere udbredt til for eksempel boligforeninger..

Den reviderede bekendtgørelse om industrielle drivhusgasser træder i kraft den 1. juli 2017.

Yderligere oplysninger:

AC-tekniker Mikkel Aaman Sørensen, tlf. 72 54 45 05, email: Obfuscated Email

FAKTA: HFC-gasser

  • HFC-gasser bruges som kølemiddel i for eksempel klimaanlæg og varmepumper
  • I mange år brugte man en type gasser, som viste sig at skade ozonlaget og samtidig være kraftige klimagasser
  • I dag er de ozonlagsskadelige gasser og HFC-gasser forbudt og man bruger i stedet naturlige kølemidler. Der er dog visse steder hvor det ikke er hensigtsmæssigt at bruge naturlige kølemidler.
  • Med den ændrede bekendtgørelse tillader man en ny type HFC-gasser – HFO'er – der er lige så gode for klima og ozonlag som naturlige kølemidler.
  • De nye HFO'er har markant lavere nedbrydningstid i atmosfæren end de forbudte HFC-gasser. Hvor de forbudte gasser bliver hængende i op til 25 år, forsvinder de nye gasser på bare 14 dage.