Ny undersøgelse af brugertilfredsheden med virksomhedsdelen af Byg og Miljø

06-06-2017
Industri

Byg og Miljø blev åbnet for ansøgning om miljøgodkendelse og anmeldelse af maskinværksteder 1. januar 2016, og ifølge brugerne er der stadig plads til forbedringer.

Ansøgningssystemet indeholder, udover godkendelse og anmeldelse, en kobling til samtidig VVM-anmeldelse og ansøgning om spildevandstilladelse.

I slutningen af 2016 og begyndelsen af 2017 gennemførte Miljøstyrelsen en brugertilfredshedsundersøgelse blandt 20 virksomheder. Virksomhederne var valgt ud blandt de virksomheder, der havde anvendt Byg og Miljø til anmeldelse eller ansøgning, og hvor Miljøstyrelsen er myndighed.

Undersøgelsen dækker således kun s-mærkede virksomheder, dvs. de større, potentielt miljøbelastende virksomheder.

Undersøgelsens hovedkonklusioner

Hovedkonklusionerne fra undersøgelsen er følgende:

  • Virksomhederne har generelt let ved at finde den rette ansøgningstype i Byg og Miljø. På en skala fra 1 til 5, hvor 5 er lettest, er gennemsnittet 3,7.
  • Mange af de adspurgte virksomheder har brugt systemet flere gange, gennemsnittet er 3 gange pr. virksomhed.
  • Virksomhederne har let ved at vælge det rigtige listepunkt, typisk kende de det fra tidligere godkendelser.
  • På spørgsmålet om en samlet bedømmelse af IT systemet, hvor 1 er dårlig, og 5 er super godt, er gennemsnittet 2,5.

Mange forslag til forbedringer

Via telefonundersøgelsen har Miljøstyrelsen desuden fået en række forslag til forbedring af systemet, som også var en del af interviewet. Mange tilkendegav, at det ville forbedre systemet, hvis man kunne kopiere og genbrug oplysninger fra tidligere ansøgninger. Samtidig var der flere, der ønskede, at systemet var opbygget med flere prædefinerede felter fra andre offentlige registre, eksempelvis navn og adresse.

Miljøstyrelsen vil i den kommende tid arbejde på, at disse forslag til forbedringer bliver en del af systemet.

Du kan se brugerundersøgelsen her.

Kontakt

Karin Dahlgren, tlf. 72 54 41 88, E-mail: