Nu kan hospitaler lettere vælge miljøvenlige tekstiler

01-06-2017
Grøn virksomhed

Ny guide hjælper hospitaler til at købe grønnere ind. Guiden er blandt de første resultater af den nordiske handlingsplan for bæredygtig mode og tekstil, som Danmark er initiativtager til.

Hospitaler køber rigtig mange lagner, håndklæder, kitler og andet arbejdstøj. Derfor har et netværk af nordiske hospitalsindkøbere som en del af den nordiske handlingsplan for bæredygtig mode og tekstil fra 2015 sat fokus på, hvordan Nordens hospitaler kan vælge mere miljøvenlige tekstiler.

Mode- og tekstilbranchen er en af de mest forurenende industrier i verden, der påvirker både miljø og arbejdsmiljø med et kæmpe forbrug af vand, energi, kemikalier og sprøjtemidler.

- Vi deler ønsket om en miljøvenlig tekstilbranche med vores nordiske naboer, og guiden til hospitalerne er det første af seks projekter, som skal trække tekstilbranchen i en grønnere retning. Den offentlige sektor og Nordens hospitaler har god mulighed for at stille miljøkrav til deres leverandører, siger vicedirektør i Miljøstyrelsen, Claus Torp.

Bomuld ikke altid bedst

I den nye guide er der gode råd til indkøbere på hospitalerne om valg af grønne tekstiler, miljømærker, holdbarhed, materialevalg og meget andet.

- Materialevalget er meget vigtigt. Hospitalerne skal både tage pris, komfort og ikke mindst hygiejne med i betragtning, men ud fra en miljømæssig synsvinkel er f.eks. bomuldsproduktionen meget miljøbelastende, fordi det sker med et meget højt forbrug af pesticider og vand, siger Claus Torp.

Mange hospitaler vælger en service-ordning, hvor en underleverandør, f.eks. et vaskeri, som en del af servicen leverer alle tekstiler. I den slags ordninger er det også vigtigt at stille miljøkrav.

Guiden udgives på dansk, engelsk, finsk, norsk og svensk og kan findes på Nordisk ministerråd hjemmeside. Se den danske version her.

Designfasen skal med

Et andet projekt, som netop er sat i gang, er hjemmesiden www.sustainable-edu.com, hvor kommende og nuværende designstuderende kan få overblik over, hvilke nordiske uddannelser og kurser inden for design og tekstil, som har fokus på bæredygtighed.

- Hvis man skal have mode- og tekstilbranchen til at blive mere miljøvenlig, er der brug for også at tænke designfasen med. De nordiske designere spiller en central rolle i udviklingen af bæredygtige og miljørigtige tekstilprodukter, og det giver derfor god mening at sætte fokus på uddannelsesleddet, forklarer Claus Torp.

I efteråret vil resultaterne af alle 6 projekter i handlingsplanen blive præsenteret på en konference.

Fakta om tekstilers miljøpåvirkning:

 • Indbyggerne i de nordiske lande bruger hver 13-16 kg tøj om året. Danskerne er med 16 kg. det land i Norden, der har det højeste tekstilforbrug pr. indbygger.
 • Den mængde vand, der skal til for at producere tekstiler, svarende til en gennemsnitlig nordisk forbrugers årlige tekstilindkøb, er langt større end vandforbruget i en nordisk husstand med tre personer. Samtidig udløser det en CO2-udledning, der svarer til cirka 2.000 kilometers kørsel i en familiebil.
 • I 2011 blev der produceret 34.400 tons tekstiler i Norden, men derudover står nordiske modefirmaer for en stor tekstilproduktion i Asien. Den sammenlagte nettoimport til Norden var i 2012 316.000 tons tekstiler.
 • Alene i Danmark omsætter modebranchen for næsten 40 mia. kroner og beskæftiger 10.000 mennesker.
 • Det offentlige marked for tekstiler i EU har en værdi af 10 mia. euro.

Fakta om den nordiske handlingsplan for bæredygtig mode og tekstil

Handlingsplanen er et dansk initiativ, som blev søsat under det danske formandskab for Nordisk Ministerråd i 2015. Miljøstyrelsen har ansvaret for at gennemføre initiativerne i handlingsplanen.

* Handlingsplanen har 4 fokusområder (design, produktion, forbrug og genbrug/genanvendelse) og initiativerne er:

 • Fremme af bæredygtigt nordisk design gennem uddannelse
 • Reducere mængden af skadelige kemikalier i tekstiler via styrket nordisk indflydelse i EU
 • Fælles nordisk tilgang til leverandørstyring af kemikalieindholdet i tekstiler
 • Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb i hospitalssektoren
 • Fremme udbuddet af miljømærkede tekstilprodukter
 • Stimulering af efterspørgslen efter genanvendelige tekstiler

* Handlingsplanen rummer en fremtidsvision for 2050, der går ud på, at den nordiske mode- og tekstilbranche bliver verdensførende inden for bæredygtigt design, forbrug og produktion samt bidrager positivt til en bæredygtig udvikling og grøn vækst i Norden og globalt. Mode og tekstil vil indgå i en cirkulær økonomi, hvor produkternes levetid forlænges og tekstilfibre holdes i et lukket kredsløb og kan bruges igen og igen.

* Handlingsplanens konkrete initiativer afsluttes i 2017.

* Læs hele tekstilhandlingsplanen "Norden - velklædt i et rent miljø"