Næste vandrådsopgave er i gang

30-06-2017
Vandmiljø

De 23 vandråd som dækker hele landet kom i arbejdstøjet i foråret og er i fuld gang med opgaven. Nu gælder det næste opgave, som bl.a. er at komme med forslag til udpegning af vandløb, som kunstige og stærkt modificerede.

Sekretariatskommunerne har i dag fået tilsendt en opdateret vandrådspakke, som indeholder materiale til udpegning af kunstigt og stærkt modificerede vandløb samt yderligere informationer om muligheden for at kommentere på videreførte indsatser fra første vandplanperiode.

Initiativet er en udløber af Fødevare-og landbrugspakken fra december 2015, hvor det blev besluttet at inddrage vandrådene i kvalificeringen af afgrænsningen og udpegningen af vandløb i vandområdeplanerne for 2015-2021.

Se materialet for vandrådsarbejdet her