Leverandør-fejl i laboratorieanalyser

19-06-2017
NOVANA

Miljøstyrelsen fandt metodefejl fra Laboratoriet Als. Resultaterne er ikke anvendt.

Laboratoriet ALS Denmark anvendte i perioden januar 2016 til april 2017 en forkert og utilstrækkelig metode til at bestemme indholdet af total-kvælstof og total-fosfor i Miljøstyrelsens ferske vandprøver fra søer og vandløb.

Miljøstyrelsen opdagede laboratoriets fejl i forbindelse med en kontrol af laboratoriets analysemetoder og data.

Vandprøverne blev indsamlet af Miljøstyrelsen i danske vandløb og søer som led i Miljøstyrelsens overvågning af vandmiljøet.

Fejlene er opdaget, inden resultaterne fra de fejlbehæftede analyser er afrapporteret, og de fejlbehæftede data er altså ikke blevet anvendt.

Miljøstyrelsen er nu i samarbejde med forskningsinstitutionerne i gang med at vurdere konsekvenserne for de pågældende data, og også om det er muligt at korrigere data.