Høring af vejledning om definitionen af større uheld på risikovirksomheder

29-06-2017
Industri

Risikomyndighederne modtager kommentarer til udkast til vejledning om ”Definition af større uheld og nærved-uheld på risikovirksomheder."

Risikomyndighederne har sammen arbejdet på at vejlede sagsbehandlere og virksomheder bedre når de skal forholde sig til uheldsbegrebet i risikobekendtgørelsen. Derfor er der nu et udkast til vejledning i høring.

Udkastet kan ses her på Høringsportalen.

Formålet med risikobekendtgørelsen er, at fastsætte regler om forebyggelse af større uheld på og omkring risikovirksomheder. Hvis du vil vide mere om risikovirksomheder kan du læse mere i risikomyndighedernes risikohåndbog.

Send dine forslag eller kommentarer til indholdet i vejledningen om definitionerne til med kopi til senest d. 6. september 2017.

Kontakt

Christina Ihlemann, tlf. 72 54 42 32, e-mail