Høring af risikotilsynsplan

02-06-2017
Industri

Som et led i implementeringen af Seveso III direktivet i Danmark, sender risikomyndighederne et udkast til tilsynsplan i høring.

Risikotilsynsplanen er et politikpapir, som bl.a. skal beskrive rammerne for tilsynsprogrammet, som skal udarbejdes for hver risikovirksomhed. Som en del af tilsynsplanen er der udarbejdet en række bilag, som bl.a. beskriver grupper af risikovirksomheder med potentielle dominoeffekter.

Planen er udarbejdet af Miljøstyrelsen efter forhandling med Beredskabsstyrelsen, Arbejdstilsynet, Sikkerhedsstyrelsen og Rigspolitiet. Kommunerne har været hørt i forbindelse med udarbejdelse af planen og har bidraget med oplysninger hertil.

Du finder planen og tilhørende bilag her.

Formålet med Seveso direktivet er at fastsætte regler om forebyggelse af større uheld på og omkring risikovirksomheder. Seveso III direktivet er gennemført i Danmark i risikobekendtgørelsen. Hvis du vil vide mere om risikovirksomheder kan du læse mere i risikomyndighedernes risikohåndbog.

Kontakt

Christina Ihlemann, tlf.: 72 54 42 32,