Grundvandsdage 2017 - husk det nu!

01-06-2017

Miljøstyrelsen inviterer til endnu en temadag i grundvandets tegn.

Grundvandskortlægningen er igen i år vært for grundvandsdage, invitationen er sendt ud til alle kommuner og regioner.

Der er pt tilmeldt 59 kommuner og 3 regioner til temadagen, der afholdes d. 12. og 15. juni i hhv. Aalborg og Odense. Tilmeldingsfristen er d. 7. juni kl. 12.00.

Programmet indeholder bl.a. et status-tjek på grundvandsovervågningen, indsatsplanlægningen og de boringsnære beskyttelsesområder. Vi stiller også
skarpt på data og databaser, og slutter dagen af med visionen om en national hydrologisk model.