Forskning og rådgivning om fugle og pattedyr i udbud

09-06-2017
Natur

Der kommer flere bramgæs, ulven er genindvandret til Danmark og sælerne breder sig. Betingelserne for danske fugle og pattedyr forandrer sig hele tiden. Det er Miljø-og Fødevareministeriet, som er ansvarlige for administration og lovgivning om forvaltningen af vores fugle og pattedyr, og her er der behov for et stærkt, vidensbaseret, fagligt grundlag at administrere ud fra. Derfor udbydes nu den forskningsbaserede myndighedsbetjening igen for en 4-årig periode.

Miljøstyrelsen sender nu to delkontrakter om forskningsbaseret myndighedsbetjening i udbud. Kontrakt I vedrører forskning og rådgivning inden for forvaltning af jagt, konfliktarter og invasive fugle og pattedyr. Leverandøren skal her kunne bidrage med viden om f.eks. jagt, som forvaltningsredskab, jagtens indflydelse på bestande, arters udbredelse og bestandsudvikling, skadesvirkninger og afværgemuligheder. Herudover skal rådgiver også udarbejde vildtudbyttestatistik og udføre analyser af vinger indsendt af jægere.

Kontrakt II handler om forskning og rådgivning inden for forvaltning af fugle og pattedyr bredt samt forvaltning af de påvirkninger, som mennesker påfører arter. Der vil være tale om forskning og rådgivning inden for f.eks. arters økologi og bestandsdynamikker, m.m.

Kontrakterne på tilsammen 10 mio. kr. årligt er finansieret af jagttegnsmidler. Dertil er der tilknyttet en option, som omhandler tilkøb på op til 2 mio. kr. årligt på begge kontrakter. 40 procent af grundbeløbene er afsat til forskning, mens de resterende er til rådgivning. Kontrakterne løber i fire år med mulighed for forlængelse i to perioder af 12 måneder.

Frist for afgivelse af tilbud er den 13. juli klokken 12.00.

Se udbudsmaterialet her