Forbud mod hormonforstyrrende ftalater på vej

20-06-2017
Kemikalier Borger

Dansk forslag om EU-forbud mod fire hormonforstyrrende ftalater i forbrugerprodukter tæt på at blive til virkelighed.

Ftalaterne bruges til at blødgøre plast, blandt andet i ledninger.

Bedre forbrugerbeskyttelse mod hormonforstyrrende ftalater ser nu ud til at blive en realitet, efter at to videnskabelige udvalg har tilsluttet sig et dansk forslag om forbud mod fire ftalater i produkter, som forbrugerne kommer i kontakt med. Forslaget er lavet i samarbejde med Det Europæiske Kemikalieagentur.

Ftalaterne bruges til at blødgøre PVC-plast i bl.a. imiteret læder, vinylgulve, ledninger, badeforhæng og voksduge.

EU har i en parallel proces for nylig anerkendt, at de fire ftalater er hormonforstyrrende for mennesker. Det skete også efter dansk forarbejde.

For at et forbud kan blive til noget, skal det først vurderes af to videnskabelige udvalg under kemikalie-agenturet, nemlig risikovurderingsudvalget RAC og det socio-økonomiske udvalg SEAC. Begge udvalg har nu meldt deres støtte til det danske forslag, og det betyder, at EU-Kommissionen snart forventes at følge konklusionen og udarbejde et forslag til forbud, som skal til afstemning blandt medlemslandene.

- Det her er et stort skridt på vejen til et EU-forbud og noget, vi fra dansk side har kæmpet længe for. De fire ftalater er hormonforstyrrende, og vi udsættes for stofferne fra mange kilder. Derfor er det vigtigt, at vi får stofferne reguleret, så de ikke udgør en risiko. De bidrager til misdannede kønsorganer og nedsat fertilitet og mistænkes for at påvirke vores immunforsvar, siger specialkonsulent Lars Fock fra kemikalieenheden i Miljøstyrelsen.

Forbud mod farlige imprægneringssprays
RAC og SEAC har også meldt sig positive over for et andet dansk forslag om at forbyde bestemte typer sprays til imprægnering af f.eks. gulve, fliser, møbler, tøj og sko, der tidligere har været på det danske marked. Det er sprays, der indeholder en risikabel cocktail af nogle fluorerede stoffer og organiske opløsningsmidler, som kan forårsage alvorlige lungeskader ved indånding.

- Der findes gode alternativer, så det var i vores øjne oplagt at forbyde sprays med den skadelige cocktail. Vi er glade for, at EU's faglige udvalg er på samme linje, så vi forhåbentlig snart kan få de sprays endeligt forbudt, siger Lars Fock.

Reguleringen af stofferne forventes at blive endeligt vedtaget af EU's medlemslande til efteråret. Forslaget om regulering af de fire ftalater forventes at få virkning fra udgangen 2020, mens forslaget om imprægneringsspray forventes at få virkning medio 2019.

> Se Miljøstyrelsens gode råd om brug af imprægneringssprays

> Læs mere om ftalater

> Læs pressemeddelelse fra Det Europæiske Kemikalieagentur om de to sager

 

Yderligere oplysninger: 
Specialkonsulent Lars Fock, tlf. 7254 4285, e-mail:  

Fakta

  • Danmark har sammen med Det Europæiske Kemikalieagentur ECHA udarbejdet et forslag, som skal begrænse indholdet af de fire ftalater DEHP, DBP, BBP og DIBP i produkter (artikler), hvor der kan være længerevarende kontakt til hud og slimhinder, samt i forbrugerprodukter til indendørs brug. Undtaget fra forbuddet vil være produkter, som allerede er reguleret under anden lovgivning.
  • Danmark har tillige foreslået et forbud mod bestemte typer imprægneringssprays.
  • Forslagene er nu færdigbehandlet i ECHA’s videnskabelige udvalg for henholdsvis risikovurdering (RAC) og socioøkonomisk analyse (SEAC) og skal så sendes til Kommissionen til endelig afgørelse.
  • Reguleringen af stofferne forventes at blive endeligt vedtaget af EU's medlemslande til efteråret. Forslaget om regulering af de fire ftalater forventes at få virkning fra udgangen 2020, mens forslaget om imprægneringsspray forventes at få virkning medio 2019.