Enigt EU: Bisphenol A er hormonforstyrrende for mennesker

16-06-2017
Kemikalier Borger

EU-landene har enstemmigt vedtaget, at stoffet Bisphenol A, der blandt andet bruges i kasseboner, er hormonforstyrrende for mennesker.

Som et af de første stoffer optages Bisphenol A nu på EU's såkaldte kandidatliste over særligt problematiske stoffer som hormonforstyrrende for mennesker. Det sker efter en enstemmig afstemning blandt EU's medlemslande den 14. juni.

Bisphenol A er det femte stof, EU udpeger som hormonforstyrrende i mennesker under EU’s kemikalielovgivning. Udpegelsen af Bisphenol A kommer kort tid efter, at fire ftalater kom på Kandidatlisten som hormonforstyrrende på baggrund af et forslag stillet af Danmark.

Bisphenol A var i forvejen på kandidatlisten som reproduktionstoksisk – det kan altså skade forplantningen – og derfor er der allerede en proces i gang med at stramme kravene til brugen af stoffet. Blandt andet vil det fra 2020 være forbudt at bruge Bisphenol A i kasseboner, hvor det stadig er udbredt.

At det nu også er optaget på kandidatlisten som hormonforstyrrende betyder, at det i fremtiden kan blive sværere for producenter at få lov til at bruge Bisphenol A i produkter. Det øger motivationen til at finde alternativer, også fordi mange forbrugere gerne vil undgå hormonforstyrrende stoffer.

Bisphenol A i hverdagen
Ud over kasseboner bruges Bisphenol A i plasttypen polycarbonat (PC), som er en hårdt, gennemsigtig plast, der kan modstå høje temperaturer. Det bruges til så forskellige ting som CD'er og plastruder til drivhuse. Det har også tidligere være brugt i sutteflasker, men har siden 2010 været forbudt i materialer, der har kontakt med fødevarer til børn under tre år.

Bisphenol A kan også bruges til lakken på indersiden af konservesdåser. Denne lak skal hindre, at dåsen korroderer, hvilket ellers kan give huller i dåsen og ødelægger fødevaren.

Producenter er allerede i gang med at udfase brugen af Bisphenol A flere steder, blandt andet i dåser og kasseboner. Nogle steder er der dog mangel på gode alternativer, da de oplagte erstatninger ligner Bisphenol A så meget, at de måske også har de samme negative egenskaber.

De skadelige effekter af Bisphenol A er undersøgt over mange år, og det netop vedtagne franske forslag om at optage stoffet på kandidatlisten som hormonforstyrrende baserede sig på den omfattende og dokumentation.

> Læs mere og få gode råd til at undgå Bisphenol A

> Læs nyhed om afstemningen fra det Europæiske Kemikalieagentur ECHA

Yderligere oplysninger:
Funktionsleder Magnus Løfstedt, tlf. 72 54 42 92, email: Obfuscated Email