Dynamiske geo-vejledninger

13-06-2017

Grundvandskortlægningens geo-vejledninger kan nu findes på nettet – og du kan gøre dem bedre!

I årene 2008-2012 udarbejdede GEUS de ni geo-vejledninger, der udgør det faglige grundlag for grundvandskortlægningen – omhandlede blandt mange andre emner fx kemisk kortlægning og geologisk modellering. Geo-vejledningerne blev udgivet i rapportform.

Nu er geo-vejledningerne tilgængelige i en interaktiv form, som betyder, at du nemt og hurtigt kan finde frem til det du har brug for, samt stille spørgsmål til indholdet eller komme med forslag til ændringer/tilføjelser m.m. Så sidder GEUS klar til  at svare indenfor 14 dage. Spørgsmål og svar er synlige for alle.

Vi håber, dette vil nyttiggøre geo-vejledningerne endnu mere!

Link til geo-vejledningerne: http://geovejledning.dk/

P.S.: Geo-vejledning 2 og geo-vejledning 7 er indtil videre kun tilgængelig som pdf . Indenfor en måned offentliggør vi en ny og opdateret fælles Hydrogeologisk geo-vejledning. I starten af 2018 vil geo-vejledning 6 om kemi og geo-vejledning 3 om geologi også blive opdaterede.