Algeopblomstring er slut

01-06-2017
Natur NOVANA Vandmiljø

Forårsopblomstring af algen Pseudochattonella farcimen har været rekordlang, men nu er den slut.

Der har i foråret 2017 været en usædvanlig langvarig opblomstring af den mikroskopiske planktonalge med det latinske navn Pseudochattonella farcimen. Opblomstringen blev observeret i danske farvande i løbet af februar og aftog først i slutningen af april. Algen har forekommet med lignende opblomstringer i forårets kolde vand i flere andre år, men der er ikke før observeret en så langvarig opblomstring som i 2017.

Nærbillede af Pseudochattonella-algen. Foto: Ann-Turi Skjevik, Swedish Meteorological and Hydrological Institute

Flere steder langs med kysterne er der således de seneste måneder blevet rapporteret om vand som var brunt og om dårlig sigtbarhed, og flere vinterbadere har meldt ind til Miljøstyrelsen om at vandet ikke har været så klart som det plejer at være.

Fiskere og havbrugserhvervet har en særlig interesse i denne alge, idet den er berygtet for at kunne være skyld i fiskedød. Algen forekommer i forskellige former, og der har tilsyneladende ikke været stor forekomst af den form som kan skabe fiskedød, idet der ikke er rapporteret om usædvanlig fiskedød hverken fra havbrugserhvervet eller fra kystfiskerne trods til tider meget koncentrerede forekomster af algen.

Det er helt normalt at der forekommer forårsopblomstringer i vore farvande, men det er typisk alger af typen kiselalger som dominerer denne opblomstring. Man ved ikke, hvad der gør, at der nogle år kommer en masseopblomstring af netop Pseudochattonella-algen. Algen skal have næringsstoffer og sollys for at vokse, og den trives bedst i 4-5 grader koldt vand. Når vandet i løbet af april bliver nogle grader varmere plejer Pseudochattonella-algen at forsvinde – og det er så det der er sket nu.

(forlængelse af historie bragt d. 30. marts 2017)

http://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2017/mar/alger-blomstrer-i-danske-havomraader/