Affald skal væk fra hav og strand

30-06-2017
Borger Affald

Ny kampagne skal føre til mindre affald i havene og på de danske strande.

Affald ved Vesterhavet i 2013. Foto: Ryan Metcalfe

Kapsler, tomme dåser, chipsposer, plastiklåg, plastikdunke, cigaretskodder, madpapir, plastikposer, bøjer, fiskegarn og fiskeredskaber. Det er bare nogle af de mange typer affald, der findes i de danske farvande og langs vores kyster.

Meget af affaldet flyder hertil fra udenlandske farvande, men en del af det stammer også fra os selv i Danmark. Derfor vil en ny kampagne sætte fokus på problemet.

En rapport fra 2015 viser, at strandaffald primært stammer fra fiskeri og turisme. Fiskere, strandgæster og lystsejlere bliver derfor målgrupper i den kommende kampagne. Rapporten viser også, at mindst halvdelen af affaldet på strandene er plastik.

Der er afsat tre mio. kr. til indsatsen mod marint affald, som er medfinansieret af EU via Den europæiske Hav- og Fiskerifond. Den nye indsats er netop sendt i udbud og forventes at køre i løbet af 2018.

> Se udbuddet af kampagnen