Ændring af godkendelsesbekendtgørelsen

14-06-2017
Industri

Den 1. juli 2017 træder nye ændringer i godkendelsesbekendtgørelsen i kraft. Ændringerne foretages navnlig med henblik på at præcisere en række bestemmelser, som er implementeret med IE-direktivet.

Ændringerne består hovedsageligt af en tydeliggørelse af myndighedernes og virksomhedernes pligter foruden en række teknisk faglige præciseringer, herunder om den bedste anvendelige teknik (BAT).

Det tydeliggøres bl.a., at myndigheden ved hændelser eller uheld, der mærkbart berører miljøet, har pligt til at vurdere, om der er behov for at stille relevante supplerende krav for at begrænse yderligere uheld. Det præciseres samtidig, at myndigheden ved revurdering af virksomhedens godkendelse har pligt til at anvende alle informationer fra dens tilsynsvirksomhed, hvor virksomhederne omvendt har pligt til at udlevere informationerne på myndighedens forlangende.

Endvidere præciseres det, at offentliggørelse af virksomhedernes oplysninger i forbindelse med miljøgodkendelse ikke omfatter oplysninger, der vil kunne undtages fra aktindsigt efter de regler, som gælder for adgang til aktindsigt efter lov om miljøoplysninger.

Du kan læse mere om alle ændringer til godkendelsesbekendtgørelsen på høringsportalen.

Bekendtgørelsen kan findes her.

Kontakt

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Sezen Zeynep Celik, e-mail: , tlf.: +45 72 54 45 24