Åbne Vinduer med god lydisolation

07-06-2017
Støj

DELTA undersøger tre vinduer: En optimeret udgave af ”russervinduet” og to standardvinduer med forskellig støjdæmpning

"Russervindue" med perforerede plader i karmen

Rapporten omhandler projektet ”Udvikling af vinduer med god lydisolation i åben tilstand” gennemført af DELTA og HSHansen A/S. Projektet er medfinansieret af Miljøstyrelsen under udviklingsprogrammet ”Grøn Teknologi 2013”. Projektet bygger videre på et tidligere projekt om ”Lydmæssig optimering af russervinduer”. Formålet med dette projekt er at finde alternativer til et almindeligt åbent vindue, der både spænder bredt lydisolationsmæssigt - og bredt i forhold til dimensioner og konstruktion. I projektet undersøges tre forskellige vinduestyper:

  1. En optimeret udgave af ”russervinduet”, med perforerede karme, som er tunet til specifikt at håndtere den lavfrekvente del af lydspektret.
  2. Et vindue, der passer i et standard vindueshul med en indvendig løsning. Først ved tilføjelse af et ekstra vindue, dernæst ved tilføjelse af et skydevindue i hulrummet og til sidst ved at tilføje absorption i karmkonstruktionen.
  3. Et vindue, der passer i et standard vindueshul med en udvendig løsning baseret på en udvendig konstruktion i form af en påmonteret lydsluse, der har forbindelse til en vinduesramme, som åbnes ud i slusen.

Der er gennemført et betydeligt antal laboratorieforsøg med de forskellige vinduestyper både som mockup-løsninger, som mere færdige prototypeløsninger og enkelte feltmålinger. Desuden er der udført sammenlignende felt- og laboratoriemålinger på et russervindue.

For de tre vinduestyper er opnået en laboratoriemålt lydisolation for Rw+Ctr på hhv. 26, 12 og 17 dB, hvor et almindeligt åbent vindue har en lydisolation for Rw+Ctr på 5-8 dB.

Miljøprojekt nr. 1940, 2017 "Åbne Vinduer med god lydisolation"