Vejledning om ny husdyrregulering

31-07-2017
Landbrug

Den 1. august 2017 træder ny husdyrregulering i kraft. For at hjælpe kommuner og konsulenter godt i gang med at anvende den nye regulering, har Miljøstyrelsen styrket vejledningsindsatsen.

Miljøstyrelsen har udarbejdet nyt vejledningsmateriale og indfører to nye it-platforme som afløser wiki-vejledningen og husdyrhelpdesken, ligesom husdyrfonen udvider åbningstiden. Målet er en forbedret vejledning, der er lettere at finde rundt i og som er hurtigere og mere enkelt at benytte. 

Den nuværende wiki-vejledning afløses af en ny vejledning i et nyt it-system. Vejledningen er som hidtil opbygget som Wikipedia og den anvender de samme kapiteloverskrifter som bekendtgørelserne. Den 7. august vil vejledningen være tilgængelig på mst.dk, med undtagelse af en ny og forbedret søgefunktion, som vil fungere fra midt i august.

Miljøstyrelsens Husdyrhelpdesk bliver opgraderet på en ny platform, hvor søgefunktionen er væsentligt forbedret. I Husdyrhelpdesken besvares principielle spørgsmål fra kommunerne. Målsætningen er at besvare alle spørgsmål så hurtigt som muligt og senest 4 uger efter de er indsendt.

Spørgsmål til ansøgningssystemet husdyrgodkendelse.dk skal forsat fremsendes til IT-helpdesken: Obfuscated Email

Husdyrfonen udvides til daglig åbningstid fra den 1. august mellem kl. 10-12 indtil 1. februar 2018, hvorefter der tages stilling til åbningstiden. Husdyrfonen kan anvendes til besvarelse af hurtige spørgsmål, som ikke har principiel karakter.   

Den tidligere wikivejledning og husdyrhelpdesk vil fortsat være tilgængelig på hjemmesiden til brug for igangværende sager og historik.

Miljøstyrelsens hjemmeside mst.dk vil blive opdateret med en side om vejledning om landbrug. Her guides videre til undersiderne med de forskellige vejledningsindsatser.

Miljøstyrelsen ser frem til god dialog om de nye regler. Input til forbedringer modtages gerne således at vejledningen på området kan styrkes endnu mere.

Du kan tilgå den nye hjemmeside om husdyrvejledning her.