Tilskudsordninger til skov- og naturprojekter åbner 3. juli

03-07-2017
Natur Skovbrug

De tre skovtilskudsordninger ’Privat skovrejsning’, ’Skov med biodiversitetsformål’ og ’Privat urørt skov’ åbner for ansøgninger fra den 3. juli til den 3. september 2017.

Miljøstyrelsen åbner for den årlige ansøgningsrunde for 2017, hvor der er en række muligheder for at søge tilskud til projekter til gavn for skov og natur:

  •          Tilskudsordningen for Privat skovrejsning har i 2017 en pulje på i alt 35 mio. kr. Tilskudsordningen finansieres af EU’s landdistriktsmidler.
  •          Tilskudsordningen for Skov med biodiversitetsformål har i 2017 en pulje på i alt 22 mio. Tilskudsordningen finansieres af EU’s landdistriktsmidler.
  •          Tilskudsordningen for Privat urørt skov har i 2017 en pulje på i alt 10 mio. kr. Tilskudsordningen finansieres af nationale midler fra Miljø- og Fødevareministeriet.

 

Du kan læse mere om tilskudsordningerne og downloade vejledninger og blanketter her: http://mst.dk/natur-vand/natur/tilskud-til-skov-og-naturprojekter/

 

Tilskudsordning for ’Læhegn og småbeplantninger’ forventes også at åbne i denne måned. Hold øje på hjemmesiden: http://mst.dk/natur-vand/natur/tilskud-til-skov-og-naturprojekter/laehegn-og-smaabeplantninger/