Skibes svovludledning måles nu også fra helikopter

07-07-2017
Luft

Den danske virksomhed Explicit skal supplere overvågningen af, om skibe i dansk farvand overholder reglerne for svovl i deres brændstof

Virksomheden Explicit i Lyngby har vundet Miljøstyrelsens EU-udbud om mobil overvågning af skibes udledning af svovl. Virksomheden vil benytte en helikopter til overvågningen, som kan flyve helt tæt på skibenes røgfane, så måleudstyr kan kontrollere, om røgen indeholder for meget svovl.

Explicit, som tidligere har modtaget støtte fra Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program (MUDP), vil foretage 400 målinger frem til 1. december 2017, og de har fået option på at forlænge overvågningen i 2018 og 2019. Overvågningen skal hjælpe til at give Miljøstyrelsen et klart billede af, om reglerne bliver fulgt.

Overvåger fortsat på Storebæltsbroen

Den nye helikopter-overvågning skal supplere den overvågning af skibsfartens udledning af svovl, der allerede gennemføres ved hjælp af en såkaldt ”sniffer” installeret under Storebæltsbroen. Hvis skibene udleder for meget svovl, får Miljøstyrelsen besked. Miljøstyrelsen adviserer så Søfartsstyrelsen, som kan tage en olieprøve fra skibet, når det er i havn. Viser olieprøven, at det anvendte brændstof indeholder for meget svovl, bliver skibet politianmeldt. Er der tale om et udenlandsk skib, bliver myndighederne i det pågældende land, som skibet er på vej til, orienteret. 

Svovl er skadeligt for miljøet og menneskers sundhed. Siden en skærpet grænse for svovlindhold i skibsbrændstof trådte i kraft 1. januar 2015 i Nordsøen og Østersøen, er svovlindholdet i luften over Danmark mere end halveret.

Siden 1. januar 2015 har Miljøstyrelsen meldt 18 tilfælde af overtrædelser til politiet, og to bøder er indtil nu blevet betalt, herunder en på 375.000 kr.