Samlet, revideret dansk nitrathandlingsprogram.

14-07-2017
Landbrug

Miljø- og Fødevareministeren godkendte den 21. juni 2017 et samlet, revideret nitrathandlingsprogram. Programmet er en opsummering af allerede kendte og vedtagne foranstaltninger, der beskriver den danske implementering af nitratdirektivet. Det samlede, reviderede program består således fortsat af:

  • Nitrathandlingsprogrammet fra 2008-2015, som blev forlænget i december 2015.
  • Udfasningen af de reducerede kvælstofnormer i 2016.
  • Dele af ny husdyrregulering, dvs. husdyrefterafgrødekravet og hævelsen af harmonikravet.
  • Indførelse af den målrettede efterafgrødeordning.

Sammen med nitrathandlingsprogrammet er udarbejdet en oversigt over den danske regulering af næringsstoffer i landbruget.

Det samlede dokument finder du her. Nitrathandlingsprogrammet finder du i kapitel 3. 

Du kan læse mere omkring nitrathandlingsprogrammet her.