Ny rapport om prisen på vand

06-07-2017
Vand i hverdagen

Fødevare-og landbrugspakken ville uden implementeringen af målrettet regulering medføre en lille stigning på gennemsnitlig 2 kr. årligt i vandregningen.

Den gennemsnitlige pris for vand fra almene vandforsyninger stiger to øre per kubikmeter som følge af Fødevare- og landbrugspakken. Det svarer til cirka to kroner om året for en gennemsnitlig husholdning. Det skal ses i forhold til en samlet omkostning til rent vand på omkring 2000 kroner for en gennemsnitlig husholdning.

Det fremgår af en undersøgelse, som rådgivningsvirksomheden NIRAS har lavet for Miljøstyrelsen. NIRAS har beregnet, hvor meget det koster at undgå at få for meget nitrat i drikkevandet, når landbrugspakken tillader landmændene at gøde mere.
Merprisen går til at kompensere landmænd for at lade være med at gøde i dele af de områder, hvor der indvindes drikkevand, og hvor drikkevandet ellers risikerer at blive forurenet med nitrat.

Merudgiften til at beskytte drikkevandet er i alt på 169-250 mio. kroner som en engangsudgift over 25 år. Der er dermed langt fra tale om et milliardbeløb, som Aarhus Kommune skønnede i vinteren 2016. Fordelt over 25 år bliver det til førnævnte merpris på i gennemsnit to øre per kubikmeter vand. De største udgifter vil være i områder med små vandværker med få husholdninger og virksomheder til at dele udgiften.

Målrettet regulering har betydning

Hertil kommer, at der ikke er taget højde for den målrettede regulering i NIRAS’ undersøgelse. Når den målrettede regulering begynder at virke i 2019, vil den reducere nitratindholdet i grundvandet, og dermed vil den også fjerne dele af udgifterne til ekstensivering af driften omkring drikkevandsboringerne.

Den målrettede regulering har bl.a. til formål at forhindre forringelse af grundvandet. Effekten vil afhænge af valget af virkemidler og disse placering i den målrettede regulering, men den målrettede regulering forventes at have en væsentlig effekt på nitratkoncentrationen i grundvandet på længere sigt. Dermed forventes målrettet regulering også at reducere den beregnede prisstigning væsentligt.

Det kan forventes, at landbrugspakken i nogle områder grundet mere målrettethed vil medføre en lavere vandpris end der ellers ville have været. Der vil også lokalt kunne være områder, hvor landbrugspakken vil medføre en højere meromkostning end beregnet som følge af afkobling af arealgodkendelser i miljøgodkendelser af husdyrbrug.

Læs rapporten: Landbrugspakken – omkostninger for vandforbrugere og kommuner