Miljøstyrelsen vil kvalitetssikre metode til at beregne støj fra kystnære vindmøller

05-07-2017
Støj

Nye undersøgelser skal afklare, hvordan man mere præcist kan beregne den mulige støj fra kystnære havvindmøller

Der er flere metoder til at beregne støj fra kystnære vindmøller. I Danmark bruges metoden, som er fastlagt i den danske vindmøllebekendtgørelse. Den er baseret på den såkaldte Nord2000-metode, som er en videreudvikling af den metode, man bruger til at beregne vej- og jernbanestøj.  I Sverige bruger de en lignende metode, som dog adskiller sig ved at medregne støjen fra såkaldte ”multiple refleksioner,” som forøger støjens refleksion hen over havoverfladen, og som afhængig af vind og vejr kan opstå, når støjen bevæger sig over store afstande fra vindmøllen og ind mod land. Miljøstyrelsens referencelaboratorium for støjmålinger og – beregninger har udarbejdet en redegørelse om de forskellige metoder i relation til den rejste kritik.

Redegørelsen kan ses her.

Det er på den baggrund Miljøstyrelsens vurdering, at den svenske metode overvurderer effekten af disse ”multiple refleksioner” når det handler om støjkilder, der er væsentligt højere end 30 meter, hvilket alle de planlagte kystnære vindmøller vil være. På den måde bliver det beregnede støjniveau højere, end det faktisk er i virkeligheden. Metoden i den danske vindmøllebekendtgørelse medregner imidlertid ikke de ”multiple refleksioner”, og metoden vil derfor i nogle situationer muligvis kunne undervurdere støjen. Derfor vil Miljøstyrelsen nu undersøge, om der er behov for at justere den måde, vi i Danmark beregner støj fra vindmøller på havet.

Det er vanskeligt at måle støj over store afstande over havet, da baggrundsstøj fra f.eks. vind, bølger og brænding oftest vil overstige den egentlige støj fra vindmøllen, man måler på.

For at sikre det bedst mulige grundlag for støjberegninger og ikke mindst sikre, at borgerne beskyttes mod støj, der er højere end Miljøstyrelsens grænseværdier, vil styrelsen få foretaget en række tekniske modelleringer efter den såkaldte PE-metode, som meget nøjagtigt kan forudsige, hvordan støjen vil udvikle sig, når parametre som vejr, temperatur og højde på vindmøllen tages med i betragtning. Resultaterne af denne undersøgelse vil blive sammenholdt med Nord2000-modellen, og på den baggrund vil det blive vurderet, om der er grundlag for at justere den danske metode og vindmøllebekendtgørelsen.

Det er Miljøstyrelsens referencelaboratorium for støjmålinger og -beregninger, som vil stå for undersøgelsen som forventes færdig i september 2017.