Miljøstyrelsen: Maersk Oil-redegørelse er mangelfuld

05-07-2017
Pressemeddelelse Industri

Miljøstyrelsen har modtaget en redegørelse fra Maersk Oil om ulovlige udledninger af kemikalier til Nordsøen. Redegørelsen er imidlertid mangelfuld, og styrelsen har givet Maersk Oil indtil 7. august til at levere de manglende oplysninger.

Miljøstyrelsen har modtaget en redegørelse fra Maersk Oil om de ulovlige udledninger af kemikalier i forbindelse med olie- og gasproduktion i Nordsøen. Redegørelsen er ikke fyldestgørende, og der er brug for flere oplysninger. Maersk Oils supplerende redegørelse vil indgå i en vurdering af, hvilke sanktioner der kan blive tale om over for Maersk Oil.

 - Det her er en meget alvorlig sag. Vi noterer os, at Maersk Oil nu er stoppet med at bruge de to ulovlige kemikalier – nemlig Scavtreat og WT-1099. Men vi har brug for flere oplysninger om, hvad det er, der er gået galt i Maersk Oils procedurer, og hvordan virksomheden vil forebygge, at sådan en fejl sker igen. Maersk Oils supplerende redegørelse vil indgå i en vurdering af hvilke sanktioner, der kan blive tale om over for Maersk Oil, siger kontorchef i Miljøstyrelsen, Inger Bergmann.

 Overvåger løbende havmiljøet

Miljøstyrelsen overvåger løbende miljøtilstanden i Nordsøen og siden 1989, hvor overvågningen begyndte, er havmiljøet ikke blevet forringet. Landene omkring Nordsøen har i 2006 forpligtet hinanden til at udfase særligt miljøskadelige kemikalier. Fortsat anvendelse og udledning af denne type kemikalier kræver en særlig tilladelse fra Miljøstyrelsen.

- Og sådan en tilladelse har Maersk Oil ikke haft, og de har ikke rettidigt oplyst os om, at de har brugt og udledt kemikalier, som kræver en sådan særlig tilladelse, siger Inger Bergmann.

Med baggrund i den internationale havbeskyttelseskonvention OSPAR, inddeles kemikalier til brug for offshoreindustrien i et farvekodesystem i grønne, gule, røde og sorte produkter alt efter produkternes miljøfarlighed.

Maersk Oil har fundet et alternativt kemikalie, der er klassificeret som gult, til erstatning af Scavtreat. Brugen af det nye kemikalie er påbegyndt den 19. juni 2017, og udledningen af det gamle kemikalie er stoppet den 1. juli.

Maersk Oil har stoppet brugen af WT-1099 før 1. juni 2017, hvor et alternativt mindre skadeligt kemikalie blev taget i anvendelse.

Kemikaliet Scavtreat bruges til at fjerne svovlbrinte fra olie og gas, der hentes op af Nordsøen. Desuden forebygger kemikaliet eksplosionsfare på platforme. Det andet kemikalie, WT-1099, bruges til at fjerne olie fra vand, før vandet udledes til havet.

Maersk Oil har fået indtil tirsdag den 7. august til at levere de manglende oplysninger.

Yderligere oplysninger:

Pressemedarbejder i Miljøstyrelsen: Rune Gleerup, tlf. 9133 4766, e-mail:

Kontorchef i Miljøstyrelsen: Inger Bergmann, tlf. 4011 8225, e-mail: