Miljøstyrelsen har nu offentliggjort vejledningen til bekendtgørelse om indsatsprogrammer

07-07-2017
Vandmiljø

Miljøstyrelsen har nu offentliggjort vejledningen til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter. Vejledningen er udarbejdet med det formål at understøtte den praktiske gennemførelse af vandområdeplanernes indsatsprogrammer. Vejledningen skal være en støtte til bl.a. kommunerne, når de skal sikre gennemførelsen af de foranstaltninger, der er fastlagt i bekendtgørelsen om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter. Udkast til vejledningen har været i høring fra 17.01.17- 14.02.17. De indkomne høringssvar og MST’s svar herpå er sammenfattet i høringsnotatet. Heraf fremgår det også, hvilke ændringer af vejledningen, som høringssvarene har givet anledning til.

 

Se vejledningen

Se høringsnotatet