Miljøstyrelsen er skuffet over EU-flertalsbeslutning om kriterier for hormonforstyrrende stoffer

04-07-2017
Pesticider Biocider

EU har i dag stemt om nye kriterier for hormonforstyrrende stoffer i pesticider. Danmark stemte imod, fordi kriterierne er så svage, at de risikerer at forringe beskyttelsen af forbrugere og miljø.

Ved en afstemning i EU i dag, støttede et snævert flertal af EU-landene EU-Kommissionens forslag til kriterier for hormonforstyrrende pesticider, som er så svage, at de muligvis ikke vil fange alle problematiske stoffer.

De nye kriterier stiller meget høje krav til dokumentation, før et stof kan udpeges som hormonforstyrrende. Kravene flugter ikke med de krav, man stiller, når man f.eks. skal vurdere, om et stof er kræftfremkaldende, skadeligt for arveanlæggene eller forplantningen. Ligesom der ikke er kriterier for at identificere stoffer, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende. Nettet er ikke finmasket nok. Derfor er der risiko for, at stoffer som reelt er hormonforstyrrende fortsat kan bruges i pesticider.

Danmark har arbejdet hårdt for at påvirke EU-Kommissionens beslutning, og det lykkedes på en række punkter. F.eks. har forslaget til kriterier bevæget sig mere i retning af WHO’s definition for et hormonforstyrrende stof.

Danmark bidrager til vejledning

Kriterierne angiver desværre ikke hvilke typer af data, der fører til identifikation som hormonforstyrrende. Det vil fremgå af en vejledning, som er under udarbejdelse i EU. Danmark bidrager aktivt til dette arbejde, for at sikre at vejledningen bliver fyldestgørende.

Kommissionen lover samtidig at fremlægge en ny EU-strategi med henblik på at minimere udsættelse af befolkningen for hormonforstyrrende stoffer fra andre kilder end pesticider og biocider, f.eks. fra legetøj, kosmetik og fødevareemballage. Sådan en strategi har været efterspurgt ikke mindst af Danmark, som ser frem til, at den bliver fremlagt hurtigst muligt. Desuden har Kommissionen lovet i 2018 at afsætte cirka 50 mio. Euro til finansiering af nye forskningsprojekter vedr. hormonforstyrrende stoffer under Horizon 2020.

De nye kriterier for pesticider skal nu til vurdering i Europa-Parlamentet, inden de kan vedtages endeligt af EU-Kommissionen. Miljøstyrelsen forventer, at Kommissionen meget snart vedtager tilsvarende kriterier for biocider.

Yderligere oplysninger:

Pressemedarbejder i Miljøstyrelsen Rune Gleerup, tlf. 9133 4766, e-mail: Obfuscated Email

Kontorchef i Miljøstyrelsen Lea Frimann Hansen, tlf. 2565 0242, Obfuscated Email