Lovforslag om ændring af lov om miljøbeskyttelse og vandforsyning sendes i høring

05-07-2017
Pesticider

Formålet med lovforslaget er at sikre en målrettet beskyttelse af grundvandet mod forurening med pesticider inden for drikkevandsboringers nærområder.

Regeringen indgik i april en politisk aftale med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en ny pesticidstrategi for 2017-2021. I aftalen lægges der bl.a. op til en yderligere beskyttelse af områder nær vandindvinding, de såkaldte boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Lovforslaget sendes nu i høring via høringsportalen, så alle interesserede kan komme med bemærkninger. Høringen slutter mandag den 21. august.

Hovedindhold i det nye lovforslag

Lovforslaget giver mulighed for, at staten kan udpege boringsnære beskyttelsesområder. Forslaget indeholder forbud mod påfyldning og opblanding af pesticider og udvendig vask af pesticidsprøjter inden for BNBO. Forbuddet gælder også for vaskepladser. Der lægges i forslaget op til at godtgøre eksisterende vaskepladser, og at godtgørelsen finansieres via vandprisen. Forbuddet tager højde for, at der senere kan udpeges flere beskyttelsesområder.