Kvalitetssikring af sagsbehandlingstider for husdyrbrug, 1. halvår 2017.

07-07-2017
Landbrug

Nu er det igen tid til at kommunerne skal kvalitetssikre data, inden Miljøstyrelsen trækker statistikken igennem husdyrgodkendelse.dk. Kvalitetssikringen følger samme principper som de tidligere år.

Miljøstyrelsen skal anmode kommunerne om at indsende evt. rettelser hurtigst muligt efter d. 1. juli 2017 og senest tirsdag d. 15. august 2017.

Der kan læses mere om målsætningerne for sager indsendt efter 1. januar 2016, jf. servicemålsaftalen, i dette dokument ”Sagsstatistik 2017. kvalitetssikring” og tilhørende bilag for brugervejledning.

Da det også er obligatorisk at opgøre sagsbehandlingstiden for tilladelserne (§10 sager) kan disse enten indtastes igennem husdyrgodkendelse.dk eller i dette skema: ”Statistik Husdyrgodkendelse 2017”

Spørgsmål vedrørende kvalitetssikring af statistikken kan sendes til