Hvis din virksomhed anvender Automatisk Målende Systemer (AMS), skal du huske at indberette PRTR-data uden fradrag af usikkerheden.

05-07-2017
Industri

Hvis din virksomhed er omfattet af krav om indberetning af PRTR ("PRTR-bekendtgørelsen" nr. 1172 af 13/10-2015) og virksomheden anvender Automatisk Målende Systemer (AMS) til måling af udledningen af forureninger i røggasser, så skal du være opmærksom på, at udledningen af masseemissioner skal beregnes før usikkerheden trækkes fra. Masseemissioner beregnes altid ud fra korttidsmiddelværdier (STA, men ikke VSTA) eller first level data. Dette er nærmere beskrevet i Metodeblad MEL-16 på side 9-11.

I Metodeblad MEL 16 fremgår således, at "masseemissioner skal beregnes før usikkerheden trækkes fra, da de benyttes til grønt regnskab ....".

PRTR-bekendtgørelsen har siden udgangen af 2015 videreført visse krav om indberetning af miljødata, som var omfattet af de tidligere regler om grønt regnskab.  Når f.eks. et affaldsforbrændingsanlæg skal indberette masseemissioner af kvælstofoxider, skal den årlige opgørelse af udledningen således ske uden fradrag af usikkerheden.

Kontakt

Hans Erling Jensen, tlf.: +4541969497, Email: