Vi fløj 3.000 kilometer efter vand

05-01-2017
Vandmiljø

SVANA kortlagde i 2016 grundvand i område på størrelse med Falster.

En helikopter med avanceret måleudstyr har i 2016 overfløjet 3015 kilometer skov, mark og natur på jagt efter fremtidens drikkevand.

SVANA har ansvaret for grundvandskortlægningen, som i de kommende år foregår i områder, hvor der skal laves nye boringer efter drikkevand, eller hvor der ikke er tilstrækkelig viden om grundvandet.

I 2016 kortlagde man områder i Himmerland, på Djursland og i Sønderjylland med et samlet areal på 440 kvadratkilometer.

Firmaet SkyTEM udfører kortlægningen af undergrunden for SVANA. Se i videoen, hvordan det foregår, når helikopteren flyver over landskabet med en over 15 meter lang kæmpemagnet under sig, der kan ”se” ned i undergrunden.

FAKTA: I 1998 vedtog Folketinget loven om den nationale grundvandskortlægning for at beskytte grundvandet mod forurening. Samtidig begyndte Aarhus Universitet at udvikle en metode til at kortlægge grundvandet fra luften.  I 2015 afsluttede SVANA grundvandskortlægningen i områder med særlige drikkevandsinteresser, der dækker cirka 40 procent af Danmark.