SVANA skal afgrænse BNBO

25-01-2017
Vandmiljø

Kommunerne kan fortsat lade SVANA afgrænse de områder omkring en vandboring, der kan have brug for særlig beskyttelse.

Overvågning af drikkevandets kvalitet. Foto: SVANA.

Også i de kommende år skal Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (fra 1. februar: Miljøstyrelsen) afgrænse de zoner omkring en vandboring, der kan være særligt udsat for forurening. Det drejer sig om de såkaldte boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), der skal afgrænses.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har besluttet, at SVANA kan gøre arbejdet samtidigt med, at man afgrænser indvindingsoplandene til de samme boringer.

BNBO'en er den zone omkring en vandværksboring, hvor grundvandsspejlet sænker sig, når vandværket pumper grundvand op. Her er grundvandet særlig udsat for forurening, og derfor kan kommunerne stille særlige krav om, at man for eksempel ikke må bruge pesticider.

SVANA har afgrænset 4.166 BNBO'er de sidste 2 år. Fremover skal SVANA afgrænse BNBO'er i forbindelse med nye boringer eller ved ændringer af indvindingstilladelser.

Afgrænsning af BNBO'er er en kommunal opgave, men siden 2015 har staten gjort opgaven færdig. Med ministerens beslutning bliver det valgfrit for kommunerne, om de selv vil afgrænse BNBO, eller lade SVANA gøre det.