Stop for fri handel med kejserfisk og palisander

12-01-2017
Natur

Listen med truede dyr, der ikke frit må købe og sælges, vokser.

Den grå papegøje er et af de dyr, der indfanges i naturen for at blive solgt til hobbybrug. Fremover er det forbudt. Foto: Flickr.

Grå papegøje. Blå gekko. Kejserfisk og musikinstrumenter og møbler af palisander.

Det er nogle af de nye emner på listen over truede dyr, som man ikke længere frit må handle med. De bliver fra februar sat på CITES-listen, der i forvejen rummer over 5.000 dyr og 30.000 planter, kun må købes og sælges, hvis man kan dokumentere, at handlen ikke truer de vilde bestande.

Den nye CITES-liste får flere hundrede nye arter, mens andre skifter status fra fx ”truet” til ”stærkt truet”. En lille håndfuld arter er i fremgang og forlader listen. Den nye CITES-liste træder i kraft i Danmark og EU i februar 2017. I USA og en række andre lande er reglerne allerede trådt i kraft.

I Danmark har SVANA ansvaret for CITES og handel med truede dyr. Nogle af arterne er så tæt på udryddelse i naturen, at de kun må handles, hvis der er dokumentation for, at dyret er født og opdrættet i fangenskab.

Den grå papegøje er meget almindelig og eftertragtet som hobbydyr i EU. Det har betydet, at bestanden er i massiv tilbagegang i naturen. Den rykker også ind på listen over akut truede arter, som det er forbudt at handle med i EU.

Blå gekko, psykedelisk gekko, kinesisk krokodilleøgle og fem arter af alligatorøgler er almindelige som hobbydyr. De rykker også ind på listen over arter, som det er forbudt at handle med i EU. Desuden er fersvandsrokker og Clarion kejserfisk nye dyr på CITES listen.

Palisander-træ og bubinga-træ, som blandt andet bruges til musikinstrumenter og møbler. Handel til og fra EU må fremover kun ske, hvis der med træet følger dokumentation for lovlig og bæredygtig oprindelse. 

Den amerikanske skovbison er blandt de arter, der er i fremgang og forlader Cites-listen. To underarter af puma og New Zealandsk høgeugle er eksempler på dyr, der flytter fra listen med stærkt truede arter til listen med arter, der blot er truede.

Læs mere om de nye regler på SVANAs hjemmeside: http://svana.dk/natur/international-naturbeskyttelse/handel-med-truede-arter/