Smidigere regler og mere fleksibilitet til husdyrproducenter

12-01-2017
Borger Landbrug

Ny husdyrregulering gør det nemmere for kommuner at miljøgodkende husdyrproducenter, sagsbehandlingstiden vil falde og landmænd får mere frihed.

Foto: Colourbox

Danske producenter af svin, kvæg, mink og fjerkræ får mere enkle regler – der både vil skabe større fleksibilitet i produktionen, forkorte sagsbehandlingstiderne og give mere frihed til den enkelte landmand.
Det er hovedlinjerne i det lovforslag til en ny husdyrregulering, som regeringen netop har fremlagt.

Stald og mark adskilles

Lovforslaget er en direkte opfølgning på Aftalen om Fødevare- og landbrugspakken, der blev indgået i december 2015 mellem partierne Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.
Samtidig følger lovforslaget op på anbefalingerne fra Natur- og Landbrugskommissionen om at adskille staldanlæg og markareal i husdyrreguleringen.

Fremover vil det udelukkende være anlæg (stalde, gyllebeholdere og andre bygninger mv.), der skal igennem konkrete godkendelser – mens reguleringen af udbringning af f.eks. gylle på markerne vil ske gennem generelle regler, som gælder for en stor gruppe af landmænd. Dermed får kommunerne færre ting at tage stilling til, når de skal give en miljøgodkendelse, og det forventes at betyde kortere sagsbehandlingstider. Samtidig får landmændene større fleksibilitet i planlægningen, så de lettere kan ændre produktionen i takt med efterspørgslen.

Det nye – og forenklede - regelsæt forventes at træde i kraft 1. august 2017.

Lovforslaget kan ses i sin helhed her