Sådan godkendes sprøjtemidler

03-01-2017
Landbrug Pesticider

Miljøstyrelsen godkender på samme måde som andre EU-lande sprøjtemidler efter en konkret risikovurdering i forhold til miljø og sundhed.

Dansk Planteværn har netop udsendt en pressemeddelelse (linket er inaktivt), der indeholder nogle faktuelle fejl om, hvordan sprøjtemidler godkendes i Danmark. Miljøstyrelsen vil derfor kort redegøre for processen.

Det er især én bestemt sætning, der kan give det fejlagtige indtryk, at godkendelsesmetoden i Danmark afviger fra resten af EU: ”I Danmark anses et planteværnsmiddel som værende farligt alene ud fra hvilke stoffer et middel indeholder, og ikke set i forhold til den reelle anvendelse…" hedder det således.

Men det er forkert. Miljøstyrelsen vurderer risikoen for sprøjtemidler efter EU’s retningslinjer og godkender midlerne efter en konkret risikovurdering i forhold til miljø og sundhed, præcis som i resten af EU.

Hensyn til drikkevandet
Det er rigtigt, når Dansk Planteværn påpeger, at der i Danmark er færre aktivstoffer godkendt end i en række andre EU-lande. Årsagen til dette er dog ikke forskellige godkendelsesmetoder, eller at Miljøstyrelsen ikke vurderer risikoen i forhold til den reelle anvendelse.

I stedet handler det primært om, at Danmark på grundvandsområdet har mere omfattende krav end resten af EU for at beskytte drikkevandet under den danske jord.

I Danmark drikker vi i modsætning til mange andre lande urenset grundvand, og for at vi kan blive ved med det, gør vi en særlig indsats for at beskytte grundvandet.

Endvidere har vi i dag et særligt krav til stoffer, der nedbrydes langsomt i miljøet, uanset at de ikke udgør en risiko for forurening af grundvand.

Miljøstyrelsen har for nylig fået foretaget en international vurdering af den danske grundvandsbeskyttelse. Opfølgning på denne indgår i de politiske forhandlinger om en ny pesticidstrategi.