Ren luft fra danske virksomheder til hele verden

05-01-2017
Pressemeddelelse Luft Grøn virksomhed Industri

Danske virksomheder eksporterer løsninger til ren luft for mere end 7 mia. kr. om året, viser ny rapport. Nu vil virksomhederne samles om en fælles vision, der skal booste eksporten til et voksende globalt marked.

Den første opgørelse af sin slags viser, at danske virksomheder eksporterede løsninger til renere luft for over 7 mia. kr. i 2015. Et imponerende tal, der dog kan blive endnu højere, mener både Miljø- og Fødevareministeriet og virksomhederne.

"Vi har et voksende globalt marked, og vi sælger nogle af de bedste løsninger i verden. Det er et stærkt grundlag for at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark, samtidig med at vi bidrager til at løse et meget alvorligt miljøproblem. I mange storbyer er luftforurening en plage, der medfører lukkede skoler, virksomheder, veje og lufthavne og hasteindlagte med akutte vejrtrækningsproblemer. Der er brug for danske virksomheders ekspertise," siger kontorchef i Miljøstyrelsen Sara Røpke.

Derfor mødes en række af virksomhedernes brancheorganisationer i dag med Miljø- og Fødevareministeriet for at etablere et samarbejde, hvor miljøteknologi, regulering og viden går hånd i hånd om at booste danske renluftløsninger verden over. En af deltagerne – og initiativtager til samarbejdet - er direktør for Dansk Miljøteknologi Jørn Jespersen.

”Luftforurening er en global udfordring, der ikke kender til landegrænser. Men danske virksomheder har gode løsninger, og derfor glæder det mig, at Miljø- og Fødevareministeriet er med på at gribe det an i fællesskab. Jeg ser et stort potentiale i, at myndigheder og virksomheder arbejder sammen på det her område,” siger Jørn Jespersen.

I alt har Danmark mere end 500 virksomheder, der sælger renluftløsninger.

Yderligere oplysninger
Miljø- og Fødevareministeriet: Pressemedarbejder Jakob Volf, Miljøstyrelsen, tlf. 72 54 44 50, email:
Dansk Miljøteknologi: Direktør Jørn Jespersen, tlf. 21 49 13 83.

Fakta: Ren luft-eksport
• Miljøstyrelsen har netop udgivet den første opgørelse af dansk eksport inden for renluftløsninger
• Rapporten er udarbejdet for Miljøstyrelsen af Dansk Miljøteknologi med bidrag fra DAMVAD Analytics
• Rapporten viser en eksport på 7,2 mia. kr. i 2015
• Den største eksport er til EU, men der er også en betydelig eksport til USA og Kina
• Danmark producerer renluftløsninger på en række områder, bl.a. brændeovne, skibsfart, vejtransport, affaldsforbrænding, kraftværker, vindmøller, industri, byggeri og landbrug.
• I alt er der mere end 500 danske virksomheder, der sælger renluftløsninger – bl.a. Haldor Topsøe, FL Smidt, Alfa Laval og MAN D&T
• Mere end 7 mio. mennesker dør ifølge WHO hvert år som følge af luftforurening.
Kilder: Rapporten " Opgørelse af den danske eksport fra renluftsektoren " og WHO