Nye kræfter skal udvikle Danmarks ældste nationalpark

23-01-2017
Natur

Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen har udpeget en ny bestyrelse for Nationalpark Thy.

Bøgsted Rende i Nationalpark Thy. Foto: Nationalpark Thy.

Nye kræfter er klar til at trække i arbejdstøjet for Nationalpark Thy. Bestyrelsen, der er blevet udpeget af miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, får ny formand og en række nye bestyrelsesmedlemmer.

Ny formand bliver Torben Juul-Olsen, tidligere teknisk direktør i Thisted Kommune. Han afløser Ejner Frøkjær, der har været formand siden nationalparkens oprettelse i 2008.

- Der venter den nye bestyrelse en stor opgave med at få udviklet nationalparken og få formidlet det smukke klitlandskab og de mange kulturelle oplevelser på bedste vis. Og her bliver der brug for en bestyrelse med både gamle og nye kræfter, der kan løfte i fællesskab , siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Ministeren har i forbindelse med fornyelsen af bestyrelsen besluttet, at den fremover skal bestå af 12 medlemmer inklusiv formanden.

Nationalpark Thy blev oprettet i 2008. Det er 2. gang siden nationalparkens oprettelse i 2008, at bestyrelsen genudpeges. Omkring 50 % af bestyrelsens siddende medlemmer fortsætter for at sikre kontinuitet i bestyrelsens arbejde.

Nationalparkens bestyrelse medlemmer er indstillet af: Thisted Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Landbrug & Fødevarer, Danmarks Jægerforbund, Dansk Ornitologisk Forening, Naturstyrelsen, VisitDenmark, Thy Erhvervsforum og Kystbyernes Netværk Thy. Det lokale nationalparkråd indstiller desuden et medlem på et senere tidspunkt.