Ny rapport kan hjælpe transportvirksomheder med risikoarbejdet

03-01-2017
Industri

Miljøstyrelsen offentliggør baggrundsrapport for værktøj, der kan hjælpe transportvirksomheder med at undersøge, om de er omfattet af risikobekendtgørelsen.

Miljøstyrelsen har i starten af 2016 offentliggjort et digitalt værktøj, der kan hjælpe transportvirksomheder, som jævnligt opbevarer farlige kemiske stoffer i større mængder, med at afgøre om de er omfattet af reglerne i risikobekendtgørelsen. 

Nu offentliggøres en baggrundsrapport, der beskriver værktøjet nærmere.

Baggrund

Transportvirksomheder får ekstra krav til sikkerheden, hvis de opbevarer farlige stoffer klassificeret efter EU’s forordning om klassificering og mærkning (CLP) i mængder der overstiger tærsklerne angivet i risikobekendtgørelsen. Farlige stoffer der er under transport, har dog typisk ikke informationer om klassificeringen efter CLP angivet, men benytter sig i stedet af klassificeringer for transport af farligt gods, som kaldes ”UN transportkoder”.

Det kan derfor være meget vanskeligt for denne type virksomheder at finde ud af, om de er omfattet af risikobekendtgørelsen. Det digitale værktøj kan omsætte virksomhedernes information om UN koderne til en forudsigelse af, hvilke CLP klassificeringer der er tale om, og dermed om de kan være omfattet af reglerne i risikobekendtgørelsen.

Mere information

Rapporten er udarbejdet i samarbejde med Beredskabsstyrelsen og Rambøll. En række transportvirksomheder har deltaget i test af værktøjet.

Rapporten er offentliggjort her.

Transportværktøjet kan findes i Digital MiljøAdministration.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til ovenstående kan du kontakte Christina Ihlemann på e-mail: og tlf.: 72544232