Nemmere at planlægge nye byområder

03-01-2017
Vandmiljø Vand i hverdagen

Det bliver nu lettere for kommunerne at planlægge nye byområder. Det sker samtidig med, at grundvandet beskyttes mod forurening. Ny bekendtgørelse på området trådte i kraft den 1. januar.

Nemmere for kommuner at planlægge nye byområder. Foto: Colourbox.

Der skyder mange nye byområder op i disse år – især i de større byer. I den forbindelse stilles der store krav til kommuneplanlægningen. En ny bekendtgørelse betyder, at kommunerne ikke længere skal lave de samme redegørelser, når der skal ansøges om planlægning af byområder, men de skal stadig forebygge forurening af grundvandet og sikre en tilstrækkelig grundvandsdannelse:

- Vi er blevet klogere på Danmarks grundvand efter de sidste års nationale grundvandskortlægning. F.eks. ved vi i dag, hvor de mest sprøjtemiddelfølsomme sandjorde findes, og vi ved også, hvor der sker særlig stor grundvandsdannelse. Denne nye viden er inddraget i den nye model for kommunernes planlægning", siger Martin Skriver, funktionsleder, SVANA-Vand.

Danmark har generelt ikke længere mangel på grundvand. Det skyldes blandt andet et faldende vandforbrug og et lavt vandtab i forsyningerne.  Der er dog stadig områder, hvor grundvandsressourcen er knap.

Tidligere har der været flere lister over de virksomhedstyper og anlæg, som vurderes at udgøre en væsentlig fare for forurening af grundvandet og derfor kræver en redegørelse. Virksomhedslisterne er nu samlet til én liste, og der findes ikke længere en forbudsliste. Der kan dog være virksomheder og anlæg, som ikke er medtaget på listen, men hvor kommunen på baggrund af sit lokalkendskab vurderer, at disse medfører en væsentlig fare for forurening.

Derudover er der nye, skærpede regler for villaejeres brug af pesticider, som gør at kommuner ikke længere skal redegøre for grundvandsmæssige forhold ved planlægning for boliger. Der skal dog redegøres, hvis kommuner ønsker at planlægge for boliger inden for de såkaldte boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Inden for BNBO gælder kravet om redegørelse ved planlægning for enhver aktivitet, som udgør en øget fare for forurening af grundvandet.

Læs bekendtgørelsen her

Læs vejledningen her