Miljøstyrelsens digitale godkendelsesvejledning er opdateret

02-01-2017
Industri

Miljøstyrelsens digitale godkendelsesvejledning er blevet opdateret. Nu kan du bl.a. læse om samtidighed for bilag 2-virksomheder – og siderne om BREF og BAT-konklusioner og om basistilstandsrapport er opdateret.

Flere af ændringerne i godkendelsesvejledningen sker som følge af kravet om, at virksomheder skal søge om miljøgodkendelse via den digitale selvbetjening Byg og Miljø og anmeldeordningen for bilag 2-virksomheder, hvor disse virksomheder har mulighed for at opnå samtidighed i afgørelse om miljøgodkendelse, spildevandstilladelse og afgørelsen på VVM-screening.

Flere nye emner i godkendelsesvejledningen

På opfordring har Miljøstyrelsen tilføjet nye opslag om sikkerhedsstillelse , om hvornår en godkendelse er udnyttet - og om hvornår og hvordan den kan bortfalde.

Endvidere er der nu et opslag om udstrækningen af godkendelsespligt og om den svære vurdering af om aktiviteter er teknisk- og forureningsmæssigt forbundne . Dette er særligt vigtigt, når det skal afgøres om en ansøgning om miljøgodkendelse skal følge reglerne for bilag 1-virksomheder eller bilag 2-virksomheder.

Basistilstandsrapport

Det har været et stort ønske fra både myndigheder og andre interessenter, at vejledningen blev opdateret omkring basistilstandsrapporter . Tidligere var der kun en generel side om basistilstandsrapporten. Nu er vejledningen udbygget med 3 nye sider, hvor du kan læse mere om, hvad en basistilstandsrapport er, og hvilke aktiviteter, der skal inkluderes i vurderingen af de relevante farlige stoffer. 

Der er blandt andet tilføjet enkelte eksempler på farlige stoffer, der ikke udløser krav om særlige undersøgelser , og om tekniske foranstaltninger, der kan tages i betragtning ved vurdering af om der skal gennemføres særlige undersøgelser.  

BREF-dokumenter og BAT-konklusioner

Vejledningen er også udbygget med flere sider om princippet om BAT , brug af BREF-dokumenter og BAT-konklusioner i godkendelser og revurderinger samt beskrivelse af muligheden for at fravige fra BAT-konklusionerne. Siderne er både rettet mod myndigheder og virksomheder.

Gode eksempler til vejledningen

Miljøstyrelsen ønsker også fremover at supplere vejledningsteksten med konkrete eksempler på god praksis, baseret på miljømyndighedernes og virksomhedernes egne erfaringer. Miljøstyrelsen vil derfor fortsat gerne modtage eksempler, der kan være med til at understøtte og forbedre godkendelsesvejledningen.

Kontakt

Eksempler kan sendes til MST Erhverv på .

Spørgsmål til Godkendelsesvejledningen kan rettes til Mette Lumbye Sørensen, , tlf. 72 54 43 62.