Lovforslag: Danmark skal tiltræde konvention om miljørigtig ophugning af skibe

20-01-2017
Affald

I går behandlede Folketinget et nyt lovforslag fra miljø- og fødevareministeren om at tiltræde Hong Kong-konventionen fra 2009. Globale regler skal sikre, at mennesker og miljø bliver bedre beskyttet, når skibe skal ophugges.

Det har taget lang tid, men nu er Danmark på tærsklen til at tiltræde Hong Kong-konventionen, der på globalt plan skal sikre, at mennesker og miljø bliver bedre beskyttet, når skibe ophugges.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har fremsat et lovforslag om tiltrædelse, der i går blev førstebehandlet i Folketinget. Skiftende regeringer har arbejdet for tiltrædelsen, siden Hong Kong-konventionen blev til i 2009.  

Skibsfart er en global industri, hvor der er brug for fælles internationale regler. Udtjente skibe indeholder typisk farligt affald, og på verdensplan bliver ca. 1.000 handelsskibe hvert år hugget op, og værdifulde materialer som stål bliver brugt igen. Langt de fleste skibe sendes til Asien og bliver ophugget under uordnede forhold i f.eks. Bangladesh.

Kan tiltræde i løbet af foråret
Danskopererede skibe bliver typisk ophugget på værfter i Indien, Kina og Tyrkiet, men også en lille del i Danmark. Ifølge Danmarks Rederiforening sendes i alt ca. 10 danske skibe til ophugning om året. Både Rederiforeningen og Dansk Metal og CO-Industri er positive over for udsigten til, at Danmark tiltræder Hong Kong-konventionen.

Konventionen træder først i kraft, når en række betingelser er opfyldt, blandt andet at mindst 15 lande har tiltrådt. Danmark kan formentlig tiltræde konventionen i løbet af foråret, hvis det nye lovforslag vedtaghes. Vi bliver i givet fald det 6. land, som tiltræder.

> Se lovforslaget for tiltrædelse af Hong Kong-konventionen

Fakta om Hong Kong-konventionen:

  • FN’s Internationale Maritime Organisation (IMO) vedtog med opbakning fra mere end 60 lande i maj 2009 Hong Kong-konventionen om forsvarlig ophugning af skibe.
  • Når konventionen træder i kraft, forpligter de lande, som har tiltrådt konventionen, sig til, at deres skibe bliver ophugget på anlæg, der overholder konventionens krav, og at landets skibsophugningsvirksomheder kun ophugger skibe på en måde, der overholder konventionens krav.
  • Dele af Hong Kong-konventionen er allerede vedtaget i EU med den såkaldte Skibsophugningsforordning, og med Danmarks ratificering af konventionen er det håbet, at flere lande på globalt plan også vil tiltræde konventionen.
  • For at konventionen kan træde i kraft, kræves bl.a., at den er tiltrådt af mindst 15 lande, hvis kombinerede handelsflåde repræsenterer mindst 40 procent af den globale handelsflådes bruttotonnage.
  • Både de store flagstater og de store skibsophugningsstater skal tiltræde konventionen, for at den kan træde i kraft. Kun Norge, Congo, Frankrig, Belgien og Panama har tiltrådt konventionen.
  • Jo flere lande, der tiltræder, jo sværere bliver det at ophugge i lande, der ikke lever op til reglerne i konventionen. Indien har meldt ud, at de er klar til at tiltræde, når EU-landene har tiltrådt konventionen.
  • Det er en ændring til loven om beskyttelse af havmiljøet og loven om miljøbeskyttelse, som vil gøre det muligt for Danmark at tiltræde Hong Kong-konventionen.