Brancher der anvender PFAS er blevet kortlagt

20-01-2017
Jord

PFAS-forbindelser (perfluouralkylforbindelser) er en stofgruppe, der ikke tidligere har været fokus på i forbindelse med jord- og grundvandsforurening. Stofgruppen indeholder imidlertid stoffer som har en række kedelige toksikologiske egenskaber, samtidig med at de er persistente og kan bioakkumulere.

Det har derfor været relevant at skabe et overblik over, hvilke brancher, der har anvendt stofferne. Se resultatet i rapporten Kortlægning af brancher der anvender PFAS .